Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია Психология влияния

ფსიქოლოგია - Чалдини Роберт - Психология влияния
ფასი: 15.00 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: Эксмо
ავტორი: Чалдини Роберт
გვერდები: 475
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2018
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 11.5x18
სერია: Психология. The Best
აისბიენი/აიდი: 9785446109487
ანოტაცია: "Психология влияния" - одно из лучших учебных пособий по социальной психологии, конфликтологии, менеджменту, по мнению большинства западных и отечественных психологов. Книга Роберта Чалдини выдержала в США пять изданий, ее тираж давно уже превысил два миллиона экземпляров. Эта работа, подкупающая читателя легким стилем и эффектной подачей материала, - серьезный труд, в котором на самом современном уровне анализируются механизмы мотивации, усвоения информации и принятия решений.

მსგავსი წიგნები

გონებისა და ქვეცნობიერების საოცარი თამაშები პოსტმოდერნიზმის ზოგად კულტურული პარადიგმა ზიუსკინდი სქესური სიყვარულის მეტაფიზიკა გზა უკეთესი ცხოვრებისკენ გარდატეხა - როგორ გავატაროთ ცვლილება, როცა ეს ასე რთულია ძენ-ბუდიზმი და ფსიქოანალიზი ფსიქოლოგია და რელიგია. პასუხი იობს გააძლიერე გონება შიშის ძირითადი ფორმები

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2019 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია