Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია Психология эмоций

ფსიქოლოგია - Экман Пол - Психология эмоций
ფასი: 15.00 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: Питер
ავტორი: Экман Пол
გვერდები: 446
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2018
თარგმანი: В. Кузин
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 11.5x18
სერია: Психология. The Best
აისბიენი/აიდი: 9785446104710
ანოტაცია: Что играет решающую роль в управлении поведением? Что читается по лицам и определяет качество нашей жизни? Что лежит в основе эффективного общения? Что мы испытываем с самого раннего детства? На все эти вопросы ответ один - эмоции. Эмоции явные, скрытые, контролируемые. Распознавать, оценивать, корректировать их на ранних стадиях у себя и у других научит книга Пола Экмана, книга tour de force.

მსგავსი წიგნები

ქალის ფსიქოლოგია ჯადოსნური ჯოხი მშობლებისთვის საქმიანი ურთიერთობის ფსიქოლოგია დინამიური საუბრის ხელოვნება (გადავწყვიტოთ ის, რასაც ჩვენ მაგივრად სხვები წყვეტენ) აპოლონური და დიონისური საწყისები Измени мышление - и ты изменишь свою жизнь. ტელეფსიქიკა სექსუალობის ფსიქოლოგია ტანტრა უმაღლესი შემეცნება

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2018 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია