Facebook Twitter RSS Delicious

მთავარი ჰუმანიტარული ფილოსოფია

THE ORIGIN (სამყაროს შოკისმომგვრელი პირველსაწყისი...)

THE ORIGIN (სამყაროს შოკისმომგვრელი პირველსაწყისი...)

ჩხენკელი დავით

ფასი: 24.95 ლარი
ატლანტისის საიდუმლო

ატლანტისის საიდუმლო

იაკაშვილი პაატა

ფასი: 14.95 ლარი
ტიმეოსი

ტიმეოსი

პლატონი

ფასი: 11.50 ლარი
ადამიანი შესაძლებლობათა სივრცეში

ადამიანი შესაძლებლობათა სივრცეში

მელიქიშვილი გიორგი

ფასი: 9.00 ლარი
Очерк современной европейской философии

Очерк современной европейской философии

Мамардашвили Мераб; მამარდაშვილი მერაბ

ფასი: 14.00 ლარი
Беседы о мышлении

Беседы о мышлении

Мамардашвили Мераб; მამარდაშვილი მერაბ

ფასი: 14.00 ლარი
Сознание и цивилизация

Сознание и цивилизация

Мамардашвили Мераб; მამარდაშვილი მერაბ

ფასი: 14.00 ლარი
Лекции по античной философии

Лекции по античной философии

Мамардашвили Мераб; მამარდაშვილი მერაბ

ფასი: 14.00 ლარი
О личности.Книга эго

О личности.Книга эго

Ошо

ფასი: 15.50 ლარი
Метафизика половой любви

Метафизика половой любви

შოპენჰაუერი არტურ

ფასი: 10.00 ლარი
Государство

Государство

Платон

ფასი: 12.00 ლარი
საიდუმლო #1

საიდუმლო #1

ბერნი რონდა

ფასი: 20.00 13.00 ლარი
რეალობასთან ცნობადი კავშირისა და დიალექტიკის პრობლემა თანამ. ქართულ ლოგიკურ-შემეცნებით აზროვნებაში

რეალობასთან ცნობადი კავშირისა და დიალექტიკის პრობლემა თანამ. ქართულ ლოგიკურ-შემეცნებით აზროვნებაში

მელიქიშვილი გიორგი

ფასი: 11.50 ლარი
Критика практического разума

Критика практического разума

Кант И.

ფასი: 10.50 ლარი
Взгляды из реального мира

Взгляды из реального мира

Гурджиев Георгий; გურჯიევი გიორგი

ფასი: 16.00 ლარი
Жизнь реальна только тогда,когда Я есть

Жизнь реальна только тогда,когда Я есть

Гурджиев Георгий; გურჯიევი გიორგი

ფასი: 16.00 ლარი
© 2011 - 2019 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია