Facebook Twitter RSS Delicious

მთავარი საბავშვო თვალსაჩინოება

ლაბირინთი - ჯუნგლები

ლაბირინთი - ჯუნგლები

ფასი: 12.00 7.00 ლარი
მანქანა - დიდაქტიკური სათამაშო

მანქანა - დიდაქტიკური სათამაშო

ფასი: 14.50 ლარი
დიდაქტიკური სათამაშო - მეტობა-ნაკლებობა

დიდაქტიკური სათამაშო - მეტობა-ნაკლებობა

ფასი: 15.50 9.00 ლარი
მატარებელი

მატარებელი

ფასი: 35.00 25.00 ლარი
ლაბირინთი - ფერმა

ლაბირინთი - ფერმა

ფასი: 12.00 7.00 ლარი
 საათი ფაზლით

საათი ფაზლით

ფასი: 15.00 8.00 ლარი
ლოგიკური კუბი

ლოგიკური კუბი

ფასი: 18.90 14.50 ლარი
ითამაშე და ისწავლე - ინგლისური ანბანი (ლოტო-ბარათები)

ითამაშე და ისწავლე - ინგლისური ანბანი (ლოტო-ბარათები)

ფასი: 10.00 ლარი
ითამაშე და ისწავლე - ქართული ანბანი (ლოტო-ბარათები)

ითამაშე და ისწავლე - ქართული ანბანი (ლოტო-ბარათები)

ფასი: 10.00 ლარი
დომინო ცხოველები

დომინო ცხოველები

ფასი: 15.80 ლარი
Овоши и Фрукты - 16 обучающих карточек

Овоши и Фрукты - 16 обучающих карточек

ფასი: 4.50 ლარი
Земноводные и пресмыкающиеся - 16 обучающих карточек

Земноводные и пресмыкающиеся - 16 обучающих карточек

ფასი: 4.50 ლარი
Цвета - 16 обучающих карточек

Цвета - 16 обучающих карточек

ფასი: 4.50 ლარი
Посуда - 16 обучающих карточек

Посуда - 16 обучающих карточек

ფასი: 4.50 ლარი
არითმეტიკა (ხის სათამაშო)

არითმეტიკა (ხის სათამაშო)

ფასი: 12.00 7.00 ლარი
ლაბირინთი - ლოგიკა

ლაბირინთი - ლოგიკა

ფასი: 12.50 7.00 ლარი
© 2011 - 2019 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია