Facebook Twitter RSS Delicious

მთავარი სოციოლოგია ფსიქოლოგია

სიყვარულის უნარი

სიყვარულის უნარი

რიმანი ფრიც

ფასი: 15.00 ლარი
სიყვარულის ჯალათი და სხვა ფსიქოთერაპიული ნოველები

სიყვარულის ჯალათი და სხვა ფსიქოთერაპიული ნოველები

იალომი ირვინ

ფასი: 19.90 14.00 ლარი
Анатомия человеческой деструктивности

Анатомия человеческой деструктивности

Фромм Эрих

ფასი: 14.00 ლარი
Диагностика кармы

Диагностика кармы

Лазарев Сергей

ფასი: 11.00 ლარი
Психология влияния

Психология влияния

Чалдини Роберт

ფასი: 15.50 ლარი
Узнай лжеца по выражению лица

Узнай лжеца по выражению лица

Экман Пол; Фризен У; ეკმანი პოლ

ფასი: 15.00 ლარი
Психология эмоций

Психология эмоций

Экман Пол

ფასი: 15.00 ლარი
ცხოვრება მხოლოდ მაშინ არის ნამდვილი, როცა ,,მე ვარ

ცხოვრება მხოლოდ მაშინ არის ნამდვილი, როცა ,,მე ვარ"

გურჯიევი გიორგი; Гурджиев Георгий

ფასი: 17.50 ლარი
ყოფნის ხელოვნება

ყოფნის ხელოვნება

ფრომი ერიხ

ფასი: 8.50 ლარი
ნარცისიზმი, ინცესტი, ოიდიპოსის კომპლექსი

ნარცისიზმი, ინცესტი, ოიდიპოსის კომპლექსი

ფრომი ერიხ

ფასი: 8.50 ლარი
მეტაფსიქოლოგიური თხზულებები

მეტაფსიქოლოგიური თხზულებები

ფროიდი ზიგმუნდ

ფასი: 10.95 ლარი
იაზროვნე მარტივად

იაზროვნე მარტივად

გერვერი რიჩარდ; Gerver Richard

ფასი: 11.99 ლარი
საქმიანი ურთიერთობის ფსიქოლოგია (პრაქტიკუმი)

საქმიანი ურთიერთობის ფსიქოლოგია (პრაქტიკუმი)

ამინოვი

ფასი: 7.00 ლარი
Бегство от свободы

Бегство от свободы

Фромм Эрих

ფასი: 12.50 ლარი
საქმიანი ურთიერთობის ფსიქოლოგიის საფუძვლები

საქმიანი ურთიერთობის ფსიქოლოგიის საფუძვლები

ამინოვ ი.; ერიაშვილი ნ.; გროშევ ი.

ფასი: 11.50 ლარი
წარმატების სტრატეგია / იფიქრე და გამდიდრდი

წარმატების სტრატეგია / იფიქრე და გამდიდრდი

ჰილი ნაპოლეონ

ფასი: 25.90 ლარი
© 2011 - 2019 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია