Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია პოლიტიკა/პოლიტოლოგია

 -  -
ფასი: ლარი
კატეგორია:
ენა: სხვა
ხელმისაწვდომი: არ არის
აისბიენი/აიდი:
ანოტაცია:

მსგავსი წიგნები

დუდაევი #5 წიგნი I სტალინის თავსატეხი: პოსტსაბჭოთა საზოგადოებრივი აზრის ანალიზი დიპლომატია ტრეოცკი #4 წიგნი II თავისუფლება - პროცესი სამართლიანობისთვის ევროკავშირი - ძალიან მოკლე შესავალი პოლიტიკა - ძალიან მოკლე შესავალი დიპლომატიის ისტორია XIX საუკუნე ავანტურა 08.08.08

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2022 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია