Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია Проблемы души нашего времени

ფსიქოლოგია - Юнг К.; იუნგი კარლ - Проблемы души нашего времени
ფასი: 17.00 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: Прогресс книга
ავტორი: Юнг К.; იუნგი კარლ
გვერდები: 413
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2019
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 11.5X18
სერია: Психология. The Best
აისბიენი/აიდი: 9785446113569
ანოტაცია: Эта книга впервые вышла в 1930 году и пережила большое количество изданий. Она является одним из основополагающих трудов в аналитической психологии, охватывает широчайший спектр проблематики: от традиционных для психоанализа вопросов терапии психических расстройств до глобальных проблем существования человека в обществе. Автор - выдающийся швейцарский ученый ХХ столетия К.Г. Юнг - знакомит читателей с глубинными уровнями психики человека, ...

მსგავსი წიგნები

დინამიკური ფსიქიატრია – სიღრმის ფსიქოლოგიაზე დაფუძნებული ფსიქოთერაპიის და ფსიქიატრიის შესახებ #1 თავისუფლება და სიყვარული (მედიტაციები) ფანჯრები ჩვენი ბავშვებისკენ დამნაშავე ქალები და მეძავები შთაგონება, ჰიპნოტიზმი და აზრების წაკითხვა საკუთარი თავის მართვა ფულის ფსიქოლოგია ნინველიდან სუპერმენამდე (რა უნდა იცოდნენ მშობლებმა თავიანთი ვაჟიშვილების შესახებ) ადამიანის ბუნების შეცნობისათვის

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2022 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია