Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია სამსახურეობრივი საქმიანობის ფსიქოლოგია

ფსიქოლოგია - ვ.ცვეტკოვი  - სამსახურეობრივი საქმიანობის ფსიქოლოგია
ფასი: 17.50 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: სამართლიანი საქართველო
ავტორი: ვ.ცვეტკოვი
გვერდები: 248
გარეკანი: რბილი
ენა: ქართული
გამოშვების წელი: 2019
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 14.5X20.5
აისბიენი/აიდი: 9789941955389
ანოტაცია: წიგნში განხილულია შინაგან საქმეთა ორგანოებში ფსიქოლოგიური მუშაობის საფუძვლები. მთავარი ყურადღება ეთმობა ისეთ საკითხებს, როგორიცაა შსს მუშაკთა ფსიქოლოგიური მომზადება, მათი ფსიქოლოგიური დახმარებისა და ფსიქლოგიური რეაბილიტაციის ტექნოლოგიები, შსს-ში ფსიქოლოგიური მუშაობის ორგანიზება. განკუთვნილია: უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების, ფსიქოლოგების, შსს ორგანოების მუშაკებისა და ყველასათვის, ვინც დაინტერესებულია პრაქტიკული ფსიქოლოგიის პრობლემებით.

მსგავსი წიგნები

არტთერაპია ფსიქიკური დარღვევების დროს Как понять ребенка, чтобы изменить его поведение Самое сложное, нужное и важное Подсознание может все! Общаться С Ребенком. Как? სექსუალობის ფსიქოლოგია Флипноз. Искусство мгновенного убеждения Мама, купи! Что на самом деле просит ребенок Психология масс и анализ человеческого Человек будущего. Первый шаг в будущее.

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2020 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია