Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია Психология масс и анализ человеческого я

ფსიქოლოგია - Фрейд Зигмунд - Психология масс и анализ человеческого я
ფასი: 12.50 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: АСТ
ავტორი: Фрейд Зигмунд
გვერდები: 318
გარეკანი: რბილი / мягкий
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2018
თარგმანი: А. Анваера
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 11.5x18
სერია: Эксклюзивная классика
აისბიენი/აიდი: 9785171078317
ანოტაცია: Одна из самых известных работ Зигмунда Фрейда, написанная в развитие идей, высказанных Гюставом Лебоном в книге «Психология народов и масс». Психология толпы. Чем она отличается от психологии одного конкретного индивида? Почему, оказавшись в толпе, люди зачастую отказываются от собственного «я» и отпускают на волю инстинкты, которым никогда не дали бы проявиться в обычных обстоятельствах? Куда исчезают страх, совесть и чувство ответственности?

მსგავსი წიგნები

კამპანიები, რომლებმაც შეძრა მსოფლიო (საზოგადოებასთან ურთიერთობის ევოლუცია) ცნობიერი თვითშთაგონება, როგორც გზა საკუთარ თავზე ბატონობისკენ Семейный роман невротиков ფსიქოანალიზის შესავალი დინამიური საუბრის ხელოვნება (გადავწყვიტოთ ის, რასაც ჩვენ მაგივრად სხვები წყვეტენ) თვითჰიპნოზი (სახელმძღვანელო საკუთარი თავის შესაცნობლად) განწყობის ანთროპული თეორია მორალები #26 Заклятие девственности

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2019 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია