Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია Иметь или быть?

ფსიქოლოგია - Фромм Эрих; ფრომი ერიხ  - Иметь или быть?
ფასი: 15.00 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: АСТ Москва
ავტორი: Фромм Эрих; ფრომი ერიხ
გვერდები: 317
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2018
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 11.6X18
სერია: Эксклюзивная классика
აისბიენი/აიდი: 9785170974825
ანოტაცია: В своей знаменитой работе «Иметь или быть?» Эрих Фромм наглядно демонстрирует, к чему приводят отношения, сформированные по принципу «Ты – мне, я – тебе», и пытается ответить на вопрос, который в конечном итоге встает перед каждым: что все-таки важнее – обладание предметами материальной культуры или истинное, осмысленное бытие, когда человек по-настоящему проживает каждое мгновение своей жизни, осознавая его и наслаждаясь им во всей его полноте?

მსგავსი წიგნები

ფსიქოანალიზი და რელიგია იურიდიული ფსიქოლოგია, ექსპერიმენტიდან პრაქტიკამდე Записки о Галльской войне ტანტრა უმაღლესი შემეცნება Ключ к сверхвозможностям! მარკეტინგული ომები მდოგვის მარცვალი რაც გვამკობს რაც გვალამაზებს ბიზნეს-ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2024 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია