Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია ნარცისიზმი, ინცესტი, ოიდიპოსის კომპლექსი

ფსიქოლოგია - ფრომი ერიხ - ნარცისიზმი, ინცესტი, ოიდიპოსის კომპლექსი
ფასი: 6.95 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: პეგა
ავტორი: ფრომი ერიხ
გვერდები: 135
გარეკანი: რბილი
ენა: ქართული
გამოშვების წელი: 2018
თარგმანი: ნინა თურმანიძე
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 14x20
აისბიენი/აიდი: 9789941277627
ანოტაცია: ამ წიგნში გაერთიანებულია მსოფლიოში ცნობილი ფსიქიატრის, ფსიქოლოგის და ფილოსოფოსის ერიხ ფრომის ორი შესანიშნავი ნაშრომი: ,,ნარცისიზმი, ინცესტი, ოიდიპოსის კომპლექსი" და ,,სიზმრები და მათი ახსნა".ნაშრომში ,,სიზმრები და მათი ახსნა" ორიგინალურადაა განხილული სიზმრების ბუნება და მათი ახსნის ხელოვნება. წიგნი განკუთვნილია ფსიქოლოგიით დაინტერესებულ პირთა ფართო წრისათვის.

მსგავსი წიგნები

ცხოვრების ანბანი ფსიქოლოგია Игры, в которые играют... Мастерство манипул. Motivation როგორ განვავითაროთ საკუთარ თავში თავდაჯერებულობა საჯარო გამოსვლისას Человек будущего. Воспитание родителей. Часть 3 ფსიქოანალიზი და რელიგია НЕСКУЧНАЯ ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Политика

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2019 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია