Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია Думай и богатей!

ფსიქოლოგია - Хилл Наполеон - Думай и богатей!
ფასი: 19.50 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: АСТ
ავტორი: Хилл Наполеон
გვერდები: 384
გარეკანი: მაგარი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2015
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 14.5х21.5
აისბიენი/აიდი: 9785170894598
ანოტაცია: Пожалуй, самая значимая и авторитетная книга в мире — руководство по обретению успеха, богатства, жизненной энергии преодоления и целеустремленности. На протяжении 70 лет «ДУМАЙ И БОГАТЕЙ!» считается классическим учебником по созданию богатства. В каждой главе Наполеон Хилл раскрывает секреты добывания денег, пользуясь которыми, тысячи людей приобрели, приумножили и продолжают приумножать свое состояние, одновременно развивая и обогащая свой личностный потенциал.

მსგავსი წიგნები

საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები - კონფლიქტის მოგვარება, მშვიდობის მშენებლობა ცნობიერების უშუალო მონაცემები თქვენი ქვეცნობიერების ძალა ЖЖизнь без трусов ფულის ნაკადის კვადრანტი აკოცე ბაყაყს კამპანიები, რომლებმაც შეძრა მსოფლიო (საზოგადოებასთან ურთიერთობის ევოლუცია) ახალ მიზანს ახალი ფორმულა სჭირდება სურვილების ასრულების

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2019 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია