Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია Продолжаем Общаться С Ребенком. Так?

ფსიქოლოგია - გიპენრეიტერ იულია ბორისოვნა ; Гиппенрейтер Юлия Борисовна; Gippenreiter Yu.B. - Продолжаем Общаться С Ребенком. Так?
ფასი: 18.50 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: ACT
ავტორი: გიპენრეიტერ იულია ბორისოვნა ; Гиппенрейтер Юлия Борисовна; Gippenreiter Yu.B.
გვერდები: 288
გარეკანი: რბილი; Мягкий переплет
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2016
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 14.0X21.0
აისბიენი/აიდი: 9785170945115
ანოტაცია: Настоящая книга расширяет и углубляет темы предыдущей книги автора "Общаться с ребенком. Как?", которая стала лидером продаж благодаря редкому сочетанию научной глубины и ясности изложения. В новой книге обсуждаются многочисленные вопросы, которые волнуют родителей: "Как его воспитывать? Как приучать к дисциплине? Как наказывать? Как заставить его хорошо учиться?" Разбираются и объясняются новые важные подробности и приемы искусства эффективного общения.

მსგავსი წიგნები

მენტალური შაბლონები (იფიქრე უკეთ!) პიკასო ცხოვრება მეცნიერებაა უოლდენ ორი ცნობიერი თვითშთაგონება, როგორც გზა საკუთარ თავზე ბატონობისკენ მაცხოვრის მეორედ მოსვლა და სატანის განსხეულება იფიქრე და გამდიდრდი როგორ შევაფასოთ საკუთარი პიროვნება (ფსიქოლოგიური ტესტირება) Иметь или быть?

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2024 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია