Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია როგორ გამოვიდეთ ნებისმიერი კონფლიქტური სიტუაციიდან

ფსიქოლოგია - კარნეგი დეილ  - როგორ გამოვიდეთ ნებისმიერი კონფლიქტური სიტუაციიდან
ფასი: 7.50 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: გეო
ავტორი: კარნეგი დეილ
გვერდები: 180
გარეკანი: რბილი
ენა: ქართული
გამოშვების წელი: 2016
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 14.4X19.8
აისბიენი/აიდი: 9789941090806
ანოტაცია: წიგნში განხილულია კონფლიქტების ბუნება და მათი გადაჭრის ხერხები. თქვენ გაიგებთ, როგორ გამოავლინოთ კონფლიქტის წყარო, დაარეგულიროთ კონფლიქტი ურთიერთობების რღვევის გარეშე, ისწავლოთ საგნების დანახვა სხვა ადამაინების თვალებით, შექმნათ ურთიერთნდობის ატმოსფერო და მიხვიდეთ ურთიერთშეთანხმებამდე.

მსგავსი წიგნები

მედიტაცია ექსტაზის ხელოვნება საკუთარი თავის მართვა Остроумие и его отношение к бессознательному ცნობიერი თვითშთაგონება, როგორც გზა საკუთარ თავზე ბატონობისკენ ძალა უძალოთა ანთროპოსოფია (ანთროპოსოფიული მსოფლმხედველობის შესავალი) Как перестать беспокоиться и начать жить გზა უკეთესი ცხოვრებისკენ ადამიანის კეთილი და ბოროტი სული

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2019 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია