Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია Человек будущего. Воспитание родителей. Часть 3

ფსიქოლოგია - Лазарев Сергей - Человек будущего. Воспитание родителей. Часть 3
ფასი: 12.00 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: Глобус
ავტორი: Лазарев Сергей
გვერდები: 225
გარეკანი: Мягкая
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2012
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 13x21
აისბიენი/აიდი: 9785900694207
ანოტაცია: Наши чувства в данную секунду создают то, что мы называем здоровьем и судьбой. Значительное влияние на наши чувства оказывает опыт прошлого. Изменяя свое отношение к прошлому, мы можем изменить настоящее и будущее. В моем желании помочь людям я опираюсь на опыт последних двадцати лет исследований. Книги я пишу для того, чтобы люди лучше меня понимали. Книгу "Воспитание родителей" я задумывал как пособие с четкими рекомендациями, однако в процессе работы выяснилось, что сделать это невозможно.

მსგავსი წიგნები

წარმატების ბიბლია გზა უკეთესი ცხოვრებისკენ სიგარეტის გადაგდების იოლი გზა თავის ტვინის ფუნქციური სისტემები ფსიქოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის როგორ მოვიპოვოთ ადამიანების კეთილგანწყობა ნაციონალეკონომიკური სემინარი #2 (ახალი ეკონომიკური მეცნიერების ამოცანები) სხეულის ენა (სრული ვერსია) შიშის ძირითადი ფორმები საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები - კონფლიქტის მოგვარება, მშვიდობის მშენებლობა

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2019 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია