Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია Человек будущего. Воспитание родителей. Часть 2

ფსიქოლოგია - Лазарев Сергей - Человек будущего. Воспитание родителей. Часть 2
ფასი: 12.00 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: Глобус
ავტორი: Лазарев Сергей
გვერდები: 255
გარეკანი: Мягкая
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2013
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 13x21
აისბიენი/აიდი: 9785900694177
ანოტაცია: Наши чувства в данную секунду создают то, что мы называем здоровьем и судьбой. Значительное влияние на наши чувства оказывает опыт прошлого. Изменяя свое отношение к прошлому, мы можем изменить настоящее и будущее. В моем желании помочь людям я опираюсь на опыт последних двадцати лет исследований. Книги я пишу для того, чтобы люди лучше меня понимали. Книгу "Воспитание родителей" я задумывал как пособие с четкими рекомендациями, однако в процессе работы выяснилось, что сделать это невозможно.

მსგავსი წიგნები

ცხოვრება თამაშია - როგორ ვიცხოვროთ Grit: Why passion and resilience are the secrets to success გონს მოეგე, დაო! ძენ-ბუდიზმი და ფსიქოანალიზი იფიქრე და გამდიდრდი #2 (როგორ მივაღწიოთ წარმატებას პოზიტიური აზროვნებით Вижу вас насквозь. Как читать людей. ბედნიერების ხელოვნება (თვითგანვითარების 4 საფეხური როგორ აზროვნებს ადამიანი დიდი თამაში ბიზნესში (მოგების ალქიმია)

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2022 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია