Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია Человек будущего. Воспитание родителей. Часть 2

ფსიქოლოგია - Лазарев Сергей - Человек будущего. Воспитание родителей. Часть 2
ფასი: 12.00 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: Глобус
ავტორი: Лазарев Сергей
გვერდები: 255
გარეკანი: Мягкая
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2013
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 13x21
აისბიენი/აიდი: 9785900694177
ანოტაცია: Наши чувства в данную секунду создают то, что мы называем здоровьем и судьбой. Значительное влияние на наши чувства оказывает опыт прошлого. Изменяя свое отношение к прошлому, мы можем изменить настоящее и будущее. В моем желании помочь людям я опираюсь на опыт последних двадцати лет исследований. Книги я пишу для того, чтобы люди лучше меня понимали. Книгу "Воспитание родителей" я задумывал как пособие с четкими рекомендациями, однако в процессе работы выяснилось, что сделать это невозможно.

მსგავსი წიგნები

ნიცშეს სიტყვა ,,ღმერთი მკვდარია''. წერილი ჰუმანიზმის შესახებ ნაციონალეკონომიკური კურსი (ახალი ეკონომიკური მეცნიერების ამოცანები) კამპანიები, რომლებმაც შეძრა მსოფლიო (საზოგადოებასთან ურთიერთობის ევოლუცია) საიდუმლოთა საიდუმლო (წიგნი II) ჯადოსნური ჯოხი მშობლებისთვის ფიქრები უხილავზე (ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგია) ბიზნეს-ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება დამნაშავე ბრბო როგორ დავძლიოთ მღელვარება და დავიწყოთ ცხოვრება

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2019 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია