Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია Человек будущего. Воспитание родителей. Ответы на вопросы

ფსიქოლოგია - Лазарев Сергей - Человек будущего. Воспитание родителей. Ответы на вопросы
ფასი: 12.00 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: Глобус
ავტორი: Лазарев Сергей
გვერდები: 240
გარეკანი: Мягкая
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2013
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 13x21
აისბიენი/აიდი: 9785900694191
ანოტაცია: Книгу «Воспитание родителей» я задумывал как пособие с четкими рекомендациями, однако в процессе работы выяснилось, что сделать это практически невозможно. Если человек не понимает главных истин, то любые ритуалы, приемы, техники могут лишь увести его от правильного понимания мира.

მსგავსი წიგნები

სიყვარულის ხელოვნება სქესური სიყვარულის მეტაფიზიკა პოსტმოდერნიზმის ზოგად კულტურული პარადიგმა ზიუსკინდი პრო-სუმენტთა ეპოქა / როგორ დავაგროვო სიმდიდრე ჭკვიანი, და არა იაფი, ყიდვით Проблемы души нашего времени რჩეული შრომები ფულის ნაკადის კვადრანტი არტთერაპია ფსიქიკური დარღვევების დროს Психология лжи. Обмани меня, если сможешь

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2019 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია