Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია Человек будущего. Воспитание родителей. Ответы на вопросы

ფსიქოლოგია - Лазарев Сергей - Человек будущего. Воспитание родителей. Ответы на вопросы
ფასი: 12.00 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: Глобус
ავტორი: Лазарев Сергей
გვერდები: 240
გარეკანი: Мягкая
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2013
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 13x21
აისბიენი/აიდი: 9785900694191
ანოტაცია: Книгу «Воспитание родителей» я задумывал как пособие с четкими рекомендациями, однако в процессе работы выяснилось, что сделать это практически невозможно. Если человек не понимает главных истин, то любые ритуалы, приемы, техники могут лишь увести его от правильного понимания мира.

მსგავსი წიგნები

მოტივაცია ჩემი ბრალი არ არის ... (ბავშვთა ფსიქოლოგია -საკითხავი დედებისთვის) საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები - გენდერული თანასწორობა / ტოლერანტული გარემო აუტისტი ბავშვი (სახელმძღვანელო მშობლებისთვის) როგორ მოვახდინოთ სასწაულები შთაგონება, ჰიპნოტიზმი და აზრების წაკითხვა Психология эмоций საგზაო მოძრაობა - რატომ ვატარებთ მანქანას ისე, როგორც ვატარებთ Остроумие и его отношение к бессознательному

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2021 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია