Facebook Twitter RSS Delicious

სოციოლოგია ფსიქოლოგია გამოკვლევები თეორიულ ფსიქოლოგიაში

ფსიქოლოგია - იმედაძე ირაკლი - გამოკვლევები თეორიულ ფსიქოლოგიაში
ფასი: 12.50 ლარი
კატეგორია: ფსიქოლოგია
გამომცემლობა: კარპე დიემ
ავტორი: იმედაძე ირაკლი
გვერდები: 316
გარეკანი: რბილი
ენა: ქართული
გამოშვების წელი: 2013
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 14x20
აისბიენი/აიდი: 9789941059216
ანოტაცია: წიგნში განხილულია ფსიქოლოგიის ოთხ ძირეულ კატეგორიასთან - ცნობიერება, არაცნობიერი, ქცევა და პიროვნება - დაკავშირებული საკითხების ფართო წრე. ანალიზის თავისებურებას განაპორობებს ავტორის მეცნიერული ორიენტაცია - იგი შესრულებულია განწყობის ზოგადფსიქოლოგიური თეორიის პოზიციიდან.

მსგავსი წიგნები

ბავშვის ფსიქოლოგია (ლექციების კურსი) მორალები #26 სასიყვარულო ურთიერთობების ფსიქოლოგია Мама на работе Как строить карьеру и быть хорошими родителями? Гениальность и помешательство განწყობის ანთროპული თეორია დაბერების ხელოვნება Как понять ребенка, чтобы изменить его поведение Самое сложное, нужное и важное ძალა უძალოთა

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2018 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია