Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ფილოსოფია Новая философская энциклопедия. В 4 томах.

ფილოსოფია -  - Новая философская энциклопедия. В 4 томах.
ფასი: 450.00 360.00 ლარი
კატეგორია: ფილოსოფია
გამომცემლობა: Мысль
გვერდები: 2806
გარეკანი: მაგარი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2010
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 21.5x26.5
აისბიენი/აიდი: 5446
ანოტაცია: Новая философская энциклопедия дает обзор мировой философии во всем богатстве ее основных понятий, произведений, исторических традиций, школ, имен, обобщает достижения российских и зарубежных философских исследований за последние десятилетия, является самым полным в отечественной литературе сводом философских знаний на рубеже тысячелетий. Энциклопедия содержит около пяти тысяч статей, авторами которых являются более четырехсот известных ученых - специалистов в различных областях философии.

მსგავსი წიგნები

ჰეტეროტოპიები. უტოპიური სხეული (ქართულ-ფრანგულად) ზარატუსტრა: მოცეკვავე ღმერთი - ოშო ისტორიული სიმპტომატოლოგია აშტავაკრა გიტა ჰერმენევტიკული ჰორიზონტები (წიგნი I) Чудо самоуважения Пробуждение к осознанию себя ცხოვრების ამაოება და სიმწარენი; ცხოვრებისეული სიბრძნის აფორიზმები ფენ-შუი და ფული Опыт запредельного. Религии мира

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2022 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია