Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ფილოსოფია ნეოპლატონიზმი (თავისუფლებისა და ნამდვილი მე-ს ძიებაში)

ფილოსოფია - ალექსიძე  ლელა - ნეოპლატონიზმი (თავისუფლებისა და ნამდვილი მე-ს ძიებაში)
ფასი: 25.90 ლარი
კატეგორია: ფილოსოფია
გამომცემლობა: ლოგოსი
ავტორი: ალექსიძე ლელა
გვერდები: 421
გარეკანი: რბილი
ენა: ქართული
გამოშვების წელი: 2019
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 16.5X24
აისბიენი/აიდი: 9789941468629
ანოტაცია: ამ წიგნში კვლევის ძირითად საგანს წარმოადგენს ანტიკურ ნეოპლატონიზმში თავისუფლებისა და ნამდვილი მე-ს გაგება, პლოტინიდან დაწყებული, ნეოპლატონური ფილოსოფიის უკანასკნელი პერიოდის ჩათვლით.წიგნის ზოგიერთი მონაკვეთი,სტატიების სახით,გამოქვეყნებულია სხვადასხვა პერიოდულ გამოცემასა თუ კრებულში,რასაც სათანადო ადგილებზე ვუთითებთ.ამ წიგნისთვისთვის, როგორც წესი,ყველა მათგანი გადამუშავდა,შეივსო ან,პირიქით,შემოკლდა...

მსგავსი წიგნები

НАЕДИНЕ С СОБОЙ. РАЗМЫШЛЕНИЯ რჩევები ეზოთერული სწავლებისთვის რელიგიისა და ფილოსოფიის ისტორიისათვის გერმანიაში მღვდლები და პოლიტიკოსები სულის მაფია ჭვრეტითი ცხოვრება / Vita Contemplativa ანთროპოსოფიული თეზისები დიდი საიდუმლო Влюбленный в жизнь: Размышления о Заратустре Фридриха Ницше Встречи с замечательными людьми

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2023 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია