Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ფილოსოფია Диалектика молодого Шелинга

ფილოსოფია - Бурджалиани Арсен; Кутубидзе Яша (Кока); ბურჯალიანი არსენ; კუტუბიძე იაშა (კოკა) - Диалектика молодого Шелинга
ფასი: 9.00 ლარი
კატეგორია: ფილოსოფია
გამომცემლობა: Carpe diem
ავტორი: Бурджалиани Арсен; Кутубидзе Яша (Кока); ბურჯალიანი არსენ; კუტუბიძე იაშა (კოკა)
გვერდები: 186
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2020
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 14X20
აისბიენი/აიდი: 9789941969928
ანოტაცია: Новым словом философии Шелинга в развитии диалектической мысли является его натурфилософия, гдесделаны такы выводы, которые актуальны и по сей день. Философия Шеллинга многим обязана философиям Канта и Фихте, так же как философия Гегеля - философии Шеллинга.

მსგავსი წიგნები

ცხოვრების ამაოება და სიმწარენი; ცხოვრებისეული სიბრძნის აფორიზმები ფილოსოფია ყველასათვის უპანიშადები გოლგოთის მისტერიის წინარე საფეხურები პარალელური სამყაროები სიცოცხლის ხანმოკლეობისათვის წმინდა გონების კრიტიკა Влюбленный в жизнь: Размышления о Заратустре Фридриха Ницше დონ კიხოტეს გზა. აღსარებანი ერთი ჩვეულებრივი ფილოსოფოსისა

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2023 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია