Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ფილოსოფია Основные понятия истории искусств

ფილოსოფია - Вельфлин Г. - Основные понятия истории искусств
ფასი: 12.50 ლარი
კატეგორია: ფილოსოფია
გამომცემლობა: Азбука СПб
ავტორი: Вельфлин Г.
გვერდები: 349
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2019
თარგმანი: Франковский А.
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 11.5X18
სერია: Азбука-классика. Non-Fiction
აისბიენი/აიდი: 9785389172005
ანოტაცია: Генриха Вёльфлина можно по праву назвать одним из самых знаменитых и влиятельных историков искусства. Его работы блистательно подводят итог длительному процессу становления истории искусства как самостоятельной научной дисциплины. «Основные понятия истории искусств» — его основополагающий труд, который увидел свет в 1915 году, но, как это ни удивительно, и по сей день не утратил своей актуальности. ...

მსგავსი წიგნები

პუბლიცისტური წერილები ეზოთერიკის ძირითადი ელემენტები იდუმალთმეტყველების კარიბჭესთან ავგუსტინეს მოძღვრება სახელმწიფოზე და რისი გაკეთება გვმართებს ჩვენ ფანტაზია და მსოფლმხედველობა (ფენომენოლოგიურ-ჰერმენევტიკული ეტიუდი) მეფისტოფელი და ანდროგინი Происхождение видов путем естественного отбора მხატვრული ფორმის დიალექტიკა სიცოცხლე და სიკვდილი

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2024 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია