Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ფილოსოფია ნეოპლატონიზმი (თავისუფლებისა და ნამდვილი მე-ს ძიებაში)

ფილოსოფია - ალექსიძე  ლელა - ნეოპლატონიზმი (თავისუფლებისა და ნამდვილი მე-ს ძიებაში)
ფასი: 24.50 ლარი
კატეგორია: ფილოსოფია
გამომცემლობა: ლოგოსი
ავტორი: ალექსიძე ლელა
გვერდები: 421
გარეკანი: რბილი
ენა: ქართული
გამოშვების წელი: 2019
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 16.5X24
აისბიენი/აიდი: 9789941468629
ანოტაცია: ამ წიგნში კვლევის ძირითად საგანს წარმოადგენს ანტიკურ ნეოპლატონიზმში თავისუფლებისა და ნამდვილი მე-ს გაგება, პლოტინიდან დაწყებული, ნეოპლატონური ფილოსოფიის უკანასკნელი პერიოდის ჩათვლით.წიგნის ზოგიერთი მონაკვეთი,სტატიების სახით,გამოქვეყნებულია სხვადასხვა პერიოდულ გამოცემასა თუ კრებულში,რასაც სათანადო ადგილებზე ვუთითებთ.ამ წიგნისთვისთვის, როგორც წესი,ყველა მათგანი გადამუშავდა,შეივსო ან,პირიქით,შემოკლდა...

მსგავსი წიგნები

მოდერნულობის თეორიები #1 По ту сторону добра и зла : Прелюдия к философии будущего О военном искусстве ჰერმენევტიკული ჰორიზონტები (წიგნი II) საიდუმლოთა საიდუმლო (წიგნი II) მხატვრული ტექსტის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის საფუძვლები Очерк современной европейской философии ცხოვრება მხოლოდ მაშინ არის ნამდვილი, როცა ,,მე ვარ ცნობიერების ტოპოლოგია (ლექციები, მოხსენებები, ინტერვიუები, სტატიები)

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2019 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია