Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ფილოსოფია Диалоги

ფილოსოფია - Платон; პლატონი - Диалоги
ფასი: 14.50 ლარი
კატეგორია: ფილოსოფია
გამომცემლობა: Азбука
ავტორი: Платон; პლატონი
გვერდები: 444
გარეკანი: რბილი; Мягкий
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2015
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 11.5x18
სერია: Азбука Классика (non fiction)
აისბიენი/აიდი: 9785389097155
ანოტაცია: Платон - великий античный философ, оказавший сильнейшее воздействие на историю человеческого духа. Именно с него начинается формирование научного мышления в строгом смысле этого слова. Но Платон всегда рассматривался и как авторитетный мистик, пытавшийся донести до людей знание о чистом бытии и Благе. Читателю предлагаются наиболее известные диалоги Платона, в которых рассматриваются три большие темы: природа философского знания,...

მსგავსი წიგნები

The Reprieve ადრეული დიალოგები (წიგნი 2) #13 ცნობიერების ტოპოლოგია (ლექციები, მოხსენებები, ინტერვიუები, სტატიები) შესავალი ძენ ბუდიზმში (კარლ იუნგის წინასიტყვით) Лекции по античной философии Развивай свой мозг. Как перенастроить разум и реализовать собственный потенциал მარადიული სიბრძნე (იგავები, აზრები, აფორიზმები, შეგონებანი) ფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეებში #4 პოეტიკა

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2022 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია