Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ფილოსოფია Взгляды из реального мира

ფილოსოფია - Гурджиев Георгий; გურჯიევი გიორგი - Взгляды из реального мира
ფასი: 20.00 ლარი
კატეგორია: ფილოსოფია
გამომცემლობა: Энигма
ავტორი: Гурджиев Георгий; გურჯიევი გიორგი
გვერდები: 376
გარეკანი: მაგარი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2018
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 11 X 17
სერია: Постскриптум
აისბიენი/აიდი: 9785946981026
ანოტაცია: В данную книгу вошли как уже известные, так и публикующиеся впервые произведения известного кавказского мистика, мыслителя и создателя современного эзотеризма Г.И. Гурджиева (1874–1949). Книга будет интересна как последователям и поклонникам учения и творчества Гурджиева, так и широкому кругу читателей.

მსგავსი წიგნები

სიცოცხლის აზრი განსხვავებული საზრისები ფანტაზია და მსოფლმხედველობა (ფენომენოლოგიურ-ჰერმენევტიკული ეტიუდი) НАЕДИНЕ С СОБОЙ. РАЗМЫШЛЕНИЯ წმიდა ლოგიკა Агни-йога ჰეტეროტოპიები. უტოპიური სხეული (ქართულ-ფრანგულად) რას ნიშნავს აზროვნებაში ორიენტირება / საყოველთაო ისტორიის იდეა მსოფლიო-სამოქალაქო განზრახვით

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2024 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია