Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ფილოსოფია Лекции по истории философии

ფილოსოფია - Гегель Георг Вильгельм Фридрих - Лекции по истории философии
ფასი: 12.00 ლარი
კატეგორია: ფილოსოფია
გამომცემლობა: Эксмо
ავტორი: Гегель Георг Вильгельм Фридрих
გვერდები: 251
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2018
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 11 X 16.5
სერია: Великие идеи
აისბიენი/აიდი: 9785040955954
ანოტაცია: Труды Георга Гегеля — вершина идеалистической философии. Согласно этому учению, абсолютный дух – подлинная основа человеческого бытия, а само бытие определяется мыслью. Иными словами, именно мысль делает человека человеком. Наверное, даже в наш прагматичный век никому не придет на ум приуменьшать силу мысли, ведь сейчас отчетливо, как никогда ранее, ощущается, что мы живем в едином информационном пространстве...

მსგავსი წიგნები

ჰეტეროტოპიები. უტოპიური სხეული (ქართულ-ფრანგულად) Лекции по эстетике სიცოცხლე,სიყვარული,სიცილი О женщинах Новая философская энциклопедия. В 4 томах. გადარჩენის გზა ნიცშეს „მორალის გენეალოგიაზე“: კეთილშობილური ღირებულებების დასტურყოფა რეალობასთან ცნობადი კავშირისა და დიალექტიკის პრობლემა თანამ. ქართულ ლოგიკურ-შემეცნებით აზროვნებაში ლოგიკა

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2024 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია