Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ფილოსოფია Лекции по истории философии

ფილოსოფია - Гегель Георг Вильгельм Фридрих - Лекции по истории философии
ფასი: 10.00 ლარი
კატეგორია: ფილოსოფია
გამომცემლობა: Эксмо
ავტორი: Гегель Георг Вильгельм Фридрих
გვერდები: 251
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2018
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 11 X 16.5
სერია: Великие идеи
აისბიენი/აიდი: 9785040955954
ანოტაცია: Труды Георга Гегеля — вершина идеалистической философии. Согласно этому учению, абсолютный дух – подлинная основа человеческого бытия, а само бытие определяется мыслью. Иными словами, именно мысль делает человека человеком. Наверное, даже в наш прагматичный век никому не придет на ум приуменьшать силу мысли, ведь сейчас отчетливо, как никогда ранее, ощущается, что мы живем в едином информационном пространстве...

მსგავსი წიგნები

განსხვავება აღმოსავლურ და დასავლურ აზროვნე ფრაგმენტები შეყვარებულის საუბრიდან ნადიმი მსოფლიო ისტორია სოციალური საკითხის არსობრივი პუნქტები აწმყოსა და მომავლის ცხოვრებისეულ აუცილებლობებში სამყაროს უდიდესი საიდუმლოება წყალი #3 ანტიკური ფილოსოფია მედიტაცია ექსტაზის ხელოვნება სიბრძნის ენციკლოპედია #2

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2019 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია