Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ფილოსოფია Философия духа

ფილოსოფია - Гегель Георг Вильгельм Фридрих - Философия духа
ფასი: 8.00 ლარი
კატეგორია: ფილოსოფია
გამომცემლობა: Эксмо
ავტორი: Гегель Георг Вильгельм Фридрих
გვერდები: 154
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2018
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 11.2 X 16.5
სერია: Великие личности
აისბიენი/აიდი: 9785699929832
ანოტაცია: «Философия духа» — заключительное произведение, вошедшее в гегелевскую фундаментальную «Эн- циклопедию философских наук». В этой необычайно сложной работе Гегель сформулировал важнейшую в современном мире идею свободы. Объединив в едином учении этику, теорию госу- дарственного управления и религию, Гегель сумел найти в своей системе место для логического и природного, человеческого и божественного. Гегелевская философия породила мощное движе- ние последователей — гегельянство...

მსგავსი წიგნები

წერილები საზოგადოების წევრებს ადრეული დიალოგები (წიგნი 1) #12 სიბრძნის ენციკლოპედია #1 შესაქმისათვის კაცისა Письма о жизни 100 различных способов взглянуть на жизнь ისტორიული სიმპტომატოლოგია დასაბამი ხელოვნების ქმნილებისა მაქსიმები. აზრები. ხასიათები მშვინვიერი ცხოვრების მეტამორფოზები #1

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2019 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია