Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ფილოსოფია О ЧУВСТВАХ

ფილოსოფია - Ошо - О ЧУВСТВАХ
ფასი: 14.00 ლარი
კატეგორია: ფილოსოფია
გამომცემლობა: София
ავტორი: Ошо
გვერდები: 282
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2017
თარგმანი: 6938247160857
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 12.5x20
აისბიენი/აიდი: 9785906686558
ანოტაცია: О ЧУВСТВАХ - уникальное, захватывающее руководство, как жить более яркой и полной жизнью, эффективно работая с эмоциями. Эта сущностная работа охватывает следующие темы: влияние, которое страх, гнев и ревность оказывают на нашу жизнь; как чувство опасности, страха и вины используют, чтобы нами манипулировать; как трансформировать разрушительные эмоции в созидательную энергию.

მსგავსი წიგნები

О МУЖЧИНАХ Лекции по эстетике Падение кумиров პოსტმოდერნიზმის ზოგად კულტურული პარადიგმა ზიუსკინდი წერილები საზოგადოების წევრებს თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები ანტიკური ლიტერატურა ჰერმენევტიკული ჰორიზონტები (წიგნი II) Лекции по истории философии

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2020 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია