Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ფილოსოფია Суждения и беседы

ფილოსოფია - Конфуций - Суждения и беседы
ფასი: 12.50 ლარი
კატეგორია: ფილოსოფია
გამომცემლობა: Азбука-Классика
ავტორი: Конфуций
გვერდები: 217
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2015
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 11.5x18
სერია: Азбука-Классика. Non-Fiction
აისბიენი/აიდი: 9785389097384
ანოტაცია: "Суждения и беседы" Конфуция - жемчужина древнекитайской философии, легендарный памятник литературы, где сконцентрированы основные положения конфуцианского учения.

მსგავსი წიგნები

ცხოვრების ანბანი ქრისტეს გამოცხადება ეთერულ სამყაროში მდოგვის მარცვალი იმანუელ კანტის ანთროპოლოგია სახელმწიფო საუბრები ანტიკურ ფილოსოფიაზე Мысли (16+) ცნობიერების ტოპოლოგია (ლექციები, მოხსენებები, ინტერვიუები, სტატიები) Введение в буддизм

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2022 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია