Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ფილოსოფია Агни-йога

ფილოსოფია - Рерих Николай - Агни-йога
ფასი: 12.50 ლარი
კატეგორია: ფილოსოფია
გამომცემლობა: Азбука
ავტორი: Рерих Николай
გვერდები: 288
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2015
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 11.5x18
სერია: азбука-классика. non-fiction
აისბიენი/აიდი: 9785389098343
ანოტაცია: путешественник и общественный деятель — принадлежит к числу наиболее ярких личностей в истории мировой культуры. В настоящем издании вниманию читателей предлагается произведение, объединившее в себе основные положения учения Агни-йога.

მსგავსი წიგნები

განსჯანი და ლექსები ცხოვრება თამაშია - როგორ ვიცხოვროთ ხელდასმულთა ცნობიერება(სულიერი კვლევის ჭეშმარიტი და ყალბი გზები) ერი და ქრისტიანობა / ერი და კაცობრიობა ფილოსოფიის საწყისები Учение дона Хуана. Отдельная реальность. #1 განსხვავებული საზრისები Философия духа Влюбленный в жизнь: Размышления о Заратустре Фридриха Ницше

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2022 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია