Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ფილოსოფია Человеческое, слишком человеческое

ფილოსოფია - ნიცშე ფრიდრიხ - Человеческое, слишком человеческое
ფასი: 12.00 ლარი
კატეგორია: ფილოსოფია
გამომცემლობა: Азбука, Азбука-Аттикус
ავტორი: ნიცშე ფრიდრიხ
გვერდები: 378
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2015
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 11x16
სერია: Азбука-классика (pocket-book)
აისბიენი/აიდი: 9785389100237
ანოტაცია: «Рождение трагедии из духа музыки», «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Падение кумиров» — эти и другие произведения Фридриха Ницше становились знаковым событием в культурной жизни общества. Но скандальная слава философа, эпатирующего общество и отвергающего устоявшиеся нравы и обычаи, начинается именно с работы «Человеческое, слишком человеческое» (1878), носящей подзаголовок «Книга для свободных умов», которая предлагается вниманию читателей в настоящем издании...

მსგავსი წიგნები

Казус Вагнера ზარატუსტრა: გზა აღმასვლისკენ - ოშო რჩევები ეზოთერული სწავლებისთვის ფრაგმენტები შეყვარებულის საუბრიდან მეტაფიზიკა ჰერმენევტიკული ჰორიზონტები (წიგნი II) მსჯელობა მეცნიერებისა და ხელოვნების შესახებ Моя жизнь რეალობასთან ცნობადი კავშირისა და დიალექტიკის პრობლემა თანამ. ქართულ ლოგიკურ-შემეცნებით აზროვნებაში

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2024 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია