Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული საქართველოს ისტორია ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ: ТРАГЕДИЯ ЦИЦАМУРИ / ილია ჭავჭავაძე: წიწამურის ტრაგედია

საქართველოს ისტორია - ბაქრაძე აკაკი - ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ: ТРАГЕДИЯ ЦИЦАМУРИ /  ილია ჭავჭავაძე: წიწამურის ტრაგედია
ფასი: 34.95 ლარი
კატეგორია: საქართველოს ისტორია
გამომცემლობა: არტანუჯი
ავტორი: ბაქრაძე აკაკი
გვერდები: 239
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2024
თარგმანი: რუსულად თარგმნა დოდო ახვლედიანმა
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 13.5X20
სერია: Знакомство с Грузией
აისბიენი/აიდი: 9789941513039
ანოტაცია: Когда Моисей вывел из египетского плена евреев, он повел их к земле обетованной, Израилю тяжким и длинным путем. Большинство не вынесло испытаний и погибло в пути. До обетованной земли дошли только те, кто родился после бегства из Египта. Моисея спросили: почему он так поступил, пророк ответил: «Кто в плену родился, не сможет понять цену свободы. Ценность свободы понимает тот, кто родился свободным». Суровость и беспощадность Ильи – это жестокость и безжалостность Моисея пророка.

მსგავსი წიგნები

მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნების საქართველოში ავსტრიალ პოლონეთი; უნგრეთი - ქართველები მსოფლიო ისტორიაში #6 კავკასია დროისა და სივრცის გასაყარზე დავით აღმაშენებელი: ნუმიზმატიკური მემკვიდრეობა კავკასიის ისტორია #1+#2 (ყუთით) იშხანი იტალია; ვატიკანი - ქართველები მსოფლიო ისტორიაში #9 ბათომი საქართველოს ისტორია XIX-XX საუკუნეები

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2024 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია