Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული საქართველოს ისტორია 1978 - БОЬБА ЗА СТАТУС ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКА

საქართველოს ისტორია -  - 1978 - БОЬБА ЗА СТАТУС ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКА
ფასი: 31.95 22.35 ლარი
კატეგორია: საქართველოს ისტორია
გამომცემლობა: არტანუჯი
გვერდები: 230
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2023
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 13.5X20
სერია: Знакомство с Грузией
აისბიენი/აიდი: 9789941504693
ანოტაცია: В 1978 году у Грузии уже давно была потеряна независимость, советская же Россия в покоренной стране все новыми и новыми методами старалась уничтожить все то, что определяло самобытность нации.В 1978 году очередь дошла до грузинского языка: при принятии новой конституции пункт, который давал государственный статус грузинскому языку, изъяли. Конституции обычно и раньше обновлялись, однако, статус, который был определен грузинскому языку на законодательном уровне впервые в 1921 году первой же конст

მსგავსი წიგნები

THE BAGRATIONIS XIX საუკუნის ქართველი მოღვაწენი THE HISTORICAL ATLAS OF GEORGIA თხზულებანი #8 - ექვთიმე თაყაიშვილი ერობა (თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოს რესპუბლიკაში 1918) #1 გრიგოლ I  - #27 ადრეული შუა საუკუნეების ქართული ქვაჯვარები / Early Mediavel Georgian Stone Croses ეგვიპტე; სპარსეთი; ავღანეთი - ქართველები მსოფლიო ისტორიაში #2 კოლხეთის ბრინჯაოს წარმოების ისტორიისათვის

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2024 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია