Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული საქართველოს ისტორია Как Россия "Спасала" Грузию / Георгиевский Трактат (გეორგიევსკის ტრაქტატი)

საქართველოს ისტორია - Тевзадзе Николоз; თევზაძე ნიკოლოზ - Как Россия
ფასი: 19.95 ლარი
კატეგორია: საქართველოს ისტორია
გამომცემლობა: არტანუჯი
ავტორი: Тевзадзе Николоз; თევზაძე ნიკოლოზ
გვერდები: 94
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2021
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 14X20.5
აისბიენი/აიდი: 9789941494505
ანოტაცია: Из книга Николоза Тевзадзе Вы узнаете, как выглядела политическая обстановка на Кавказе накануне подписания соглашения и в чём была выгода каждого из участников. Будут показани последствия этого союза, на каком основании грузинские земли вошли в состав росийского государства, также основные мифы и легенды, связанные с етими событиями, что и по сей день витают в российском овществе.

მსგავსი წიგნები

ქართველ თავად-აზნაურთა გვარების აღწერა საქართველო და მსოფლიო - საქართველო და რომის იმპერია ანტიკურ ხანაში (IV ნაწილი) თხზულებანი #2 არის ასეთი ქვეყანა... საქართველოს უახლესი ისტორია (1917-2012)  ალექსანდრ შიმკევიჩი თბილისის არქიტექტორი // Alexander Szymkiewicz Architect of Tbilisi დემეტრე I - #14 გრიგოლ I  - #27 საქართველოს ისტორია XIX-XX საუკუნეები

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2022 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია