Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული საქართველოს ისტორია Как Россия "Спасала" Грузию / Георгиевский Трактат (გეორგიევსკის ტრაქტატი)

საქართველოს ისტორია - Тевзадзе Николоз; თევზაძე ნიკოლოზ - Как Россия
ფასი: 19.95 ლარი
კატეგორია: საქართველოს ისტორია
გამომცემლობა: არტანუჯი
ავტორი: Тевзадзе Николоз; თევზაძე ნიკოლოზ
გვერდები: 94
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2021
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 14X20.5
აისბიენი/აიდი: 9789941494505
ანოტაცია: Из книга Николоза Тевзадзе Вы узнаете, как выглядела политическая обстановка на Кавказе накануне подписания соглашения и в чём была выгода каждого из участников. Будут показани последствия этого союза, на каком основании грузинские земли вошли в состав росийского государства, также основные мифы и легенды, связанные с етими событиями, что и по сей день витают в российском овществе.

მსგავსი წიგნები

პირისპირ (ზეპირი ისტორიები საბჭოთა ტერორზე) #1 - ოკუპაციიდან - კოლექტივიზაციამდე 1921-1935 საქართველო და მსოფლიო - ძველი საბერძნეთი და ელინისტური ეპოქა (III ნაწილი) ქართლის ცხოვრების ქრონიკები #3 გუბაზ II - #15 საინგილო საქართველოს ისტორია - ნოდარ ასათიანი ბრძოლა ამიერკავკასიისთვის 1917-1921 თხზულებანი საქართველოს ისტორიის საკითხები

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2022 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია