Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული საქართველოს ისტორია Картлис цховреба (История Грузии)

საქართველოს ისტორია -  - Картлис цховреба (История Грузии)
ფასი: 40.00 ლარი
კატეგორია: საქართველოს ისტორია
გამომცემლობა: არტანუჯი
გვერდები: 456
გარეკანი: მაგარი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2013
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 22x29
აისბიენი/აიდი:
ანოტაცია: "В нашу задачу входит предложить русскоязычному читателю важнейший нарративный памятник истории Грузии – «Картлис цховреба» («История Грузии»), – представив и историю страны, и сам памятник в общем – историческом и источниковедческом – контексте. Грузинская цивилизация занимает свою нишу в общих цивилизационных процессах, поэтому-то и «Картлис цховреба», являясь памятником высокого уровня, относится к источникам первостепенного значения." из предисловия академика Роина Метревели

მსგავსი წიგნები

კავკასიური ეტიკეტი (ეთნოლოგიური ეტიუდები) ქართველი ერის ისტორია #4 The Democratic Republic of Georgia / Struggle for Independence 1918-1921 ისტორიის გამოცანები ისევ წიწამურის ტრაგედიის საიდუმლოს შესახებ ქართული ქრონიკა რევოლუციის დროიდან თამარ მეფე #1 ძალაუფლება და იდეები ქართლის ცხოვრების ქრონიკები #6

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2021 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია