Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული კრიტიკა/პუბლიცისტიკა Пять эссе на темы этики

კრიტიკა/პუბლიცისტიკა - ეკო უმბერტო - Пять эссе на темы этики
ფასი: 13.00 ლარი
კატეგორია: კრიტიკა/პუბლიცისტიკა
გამომცემლობა: Corpus, Астрель
ავტორი: ეკო უმბერტო
გვერდები: 192
გარეკანი: მაგარი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2012
თარგმანი: Елена Костюкович
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 13х16.5
აისბიენი/აიდი: 9785890913340
ანოტაცია: В российской традиции нацизм зовется "фашизмом". Умберто Эко, культуролог, публицист и философ, не оспаривает терминологический разнобой. Наоборот, в ключевом эссе сборника он выделяет общие принципы для разных тоталитарных режимов и помогает заново осмыслить корни того, что называет "вечным фашизмом" в его исторических и, увы, современных проявлениях.

მსგავსი წიგნები

ჯემალ ქარჩხაძის ფორუმი #1 - ლიტერატურული ალმანახი კონფორმისტის ჩანაწერები არილი #3 (ოქტომბერი, 2013) სიცილი ჩემი დავით კლდიაშვილი ანტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია #3 რომი რას ეუბნება ჰამლეტი ჰორაციოს და სხვა ესეები რუსეთის ფარული ომი ფილოსოფიის ძირითადი ცნებები და პრობლემები

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2020 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია