Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული კრიტიკა/პუბლიცისტიკა Пять эссе на темы этики

კრიტიკა/პუბლიცისტიკა - ეკო უმბერტო - Пять эссе на темы этики
ფასი: 13.00 ლარი
კატეგორია: კრიტიკა/პუბლიცისტიკა
გამომცემლობა: Corpus, Астрель
ავტორი: ეკო უმბერტო
გვერდები: 192
გარეკანი: მაგარი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2012
თარგმანი: Елена Костюкович
ხელმისაწვდომი: არ არის
ფორმატი: 13х16.5
აისბიენი/აიდი: 9785890913340
ანოტაცია: В российской традиции нацизм зовется "фашизмом". Умберто Эко, культуролог, публицист и философ, не оспаривает терминологический разнобой. Наоборот, в ключевом эссе сборника он выделяет общие принципы для разных тоталитарных режимов и помогает заново осмыслить корни того, что называет "вечным фашизмом" в его исторических и, увы, современных проявлениях.

მსგავსი წიგნები

Терроризм и коммунизм დაკარგული კონტექსტები 2012 წელი საქართველოსთვის და სამყაროს აგებულება კადმოსი - ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი #5 ზვიად გამსახურდია - კვალი ქართული კულტურის ისტორიაში ლიტერატურული გამოძიებანი განსხვავება - მსჯელობის სოციალური კრიტიკა უბისი რენესანსი წერილები საზოგადოების წევრებს

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2020 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია