Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ისტორიული ნარკვევი/ნაშრომი БАГРАТИОНЫ

ისტორიული ნარკვევი/ნაშრომი - მეტრეველი როინ - БАГРАТИОНЫ
ფასი: 24.95 ლარი
კატეგორია: ისტორიული ნარკვევი/ნაშრომი
გამომცემლობა: არტანუჯი
ავტორი: მეტრეველი როინ
გვერდები: 61
გარეკანი: მაგარი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2023
თარგმანი: ბუბა კუდავა
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 15X19.5
აისბიენი/აიდი: 9789941504297
ანოტაცია: В этой небольшой книге представлена краткая история древнейшего грузинского рода – Багратионов, их деятельность, происхождение, появление на политической арене и факты, относящиеся к периодам их царствования. Показаны великие заслуги представителей этого рода в деле развития искусства, науки и техники, вклад, который внесли Багратионы в сокровищницу продвижения страны по пути прогресса.

მსგავსი წიგნები

აპოკალიფსური ძიებანი 64 ამბავი / ქაქუცა #64 Pax Georgiana / აფხაზური საკითხი ქართული პრესის დღის წესრიგში 2002-2010 საქართველოს ისტორიის საკითხები კოლხეთის ბრინჯაოს წარმოების ისტორიისათვის გეორგიანული საქართველო გელათის აკადემია - სხუა ათინა და მეორე იერუსალიმი სასწავლებელი ყრმათათუის სამურზაყანოს ტოპონიმია ქვეყანა სავსე ქრისტეს სარწმუნოებით

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2024 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია