Facebook Twitter RSS Delicious

ჰუმანიტარული ისტორიული ნარკვევი/ნაშრომი ЦАРЬ ЭРЕКЛЕ II И ГЕОРГИЕВСКИЙ ТРАКТАТ 1783 ГОДА: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ისტორიული ნარკვევი/ნაშრომი - მერკვილაძე დავით; Мерквиладзе Давит  - ЦАРЬ ЭРЕКЛЕ II И ГЕОРГИЕВСКИЙ ТРАКТАТ 1783 ГОДА: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
ფასი: 24.95 ლარი
კატეგორია: ისტორიული ნარკვევი/ნაშრომი
გამომცემლობა: არტანუჯი
ავტორი: მერკვილაძე დავით; Мерквиладзе Давит
გვერდები: 129
გარეკანი: რბილი
ენა: რუსული
გამოშვების წელი: 2022
ხელმისაწვდომი: არის
ფორმატი: 14X19
აისბიენი/აიდი: 9789941504013
ანოტაცია: В результате упорных стараний российского правительства 24 июля 1783 года Картли-Кахетинское царство согласно подписанному трактату в Георгиевске стало вассалом российской империи, чем дало основание для российского господства на Южном Кавказе. В течение лет этот вопрос имел идеологическое значение и обрастал пропагандистическими мифами. Эту тему и сегодня Кремль использует в нашей стране в целях пропаганды своих империалистических интересов.

მსგავსი წიგნები

პირისპირ (ზეპირი ისტორიები საბჭოთა ტერორზე) #1 - ოკუპაციიდან - კოლექტივიზაციამდე 1921-1935 პოლიტიკური დაპირისპირებები და ეროვნული ხელისუფლების დამხობა საქართველოში  1987-1992 ქალი და მამაკაცი კავკასიურ ტრადიციაში დავით აღმაშენებელი: ნუმიზმატიკური მემკვიდრეობა წარსულის გახსენება აფხაზეთის ტოპონიმია ქართლის მეფე დარჩილი (ვახტანგ გორგასლის ვაჟი) და მისი ცხოვრების ამსახველი ქრონიკები მორიგე ლაშქარი (მასალები XVIII საუკუნის სამხედრო ისტორიისთვის) 440 დღე საქართველოს დამოუკიდებლობამდე / ყოველდღიური მატიანე

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2023 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია