Facebook Twitter RSS Delicious

საბავშვო ლოტო/დომინო Лото. Ассоциации (48 фишек, 6 карточек)

ლოტო/დომინო -  - Лото. Ассоциации (48 фишек, 6 карточек)
ფასი: 11.50 ლარი
კატეგორია: ლოტო/დომინო
ენა: რუსული
ხელმისაწვდომი: არ არის
აისბიენი/აიდი: 4602827803022
ანოტაცია: Игра знакомит с окружающим миром, расширяет кругозор. Лото позволяет моделировать множество различных игровых ситуаций. В процессе игры развивается логическое мышление, наблюдательность, внимание, память, совершенствуется мелкая моторика руки.

მსგავსი წიგნები

საგზაო ნიშნების ლოტო (მაკოტოს თამაშები) ლოტო - ისწავლე ციფრების ცნობა და თვლა ლოტო - გამოიცანი რისი ჩრდილია (3+) Набор кубиков Математика - 12 штук სამაგიდო ლოტო-თამაში - მცენარეები ლოტო - ანბანი და ციფრები (ინგლისური) 3+ დომინო - ცხოველები,  28 ნაწ. (3+) ლოტო - ანბანი და ციფრები (3+) ლოტო - მსოფლიოს დროშები

კომენტარი

წიგნები ყველა ასაკისთვის

© 2011 - 2022 "ლატერნა" - ყველა უფლება დაცულია